El meu nom es Valentina Bastidas. Soc estudiant de TIC II del Josep Maria Llompart.

Estic cursant el segon de bachillerat d'arts escéniques.